Veel negatieve ionen op gezonde plaatsen

Tot 4000 negatieve ionen per cm3

Normale omgevingslucht telt er tot 2000 en in (denne)bossen en aan zee zijn het er iets meer. Stadslucht en lucht van airconditioning bevatten er amper 50 tot 200.
Berglucht is beduidend zuiverder en scoort veel beter, tot 4000 per cm3

Airvita Ionizers bekijken --- S-Airvita --- Neo-Gold --- Carvita IIS --- AirStick

Verfrissend effect van een luchtioniser

Dennenbossen, de kustlijn langs zee of oceaan en bergstreken vormen samen met watervallen de natuurlijkste omgevingen, die ons als aangenaam en energetisch sterk overkomen.
Gemeenschappelijk eraan is de hogere concentratie aan negatieve of opgeladen deeltjes.
Dit zijn ook de plaatsen waar sanatoria voor longaandoeningen (bv astma) gevestigd zijn of werden.
Ook na een stevige onweersbui met wat flinke bliksems kan je de extra energie in de lucht ervaren.
Een verfrissende energetiserende invloed.

Winden die dodelijk kunnen worden.

In de natuur komen ook soms hoge concentraties van positieve ionen voor bij het waaien van droge warme winden zoals de Mistral, Foehn, Sirocco, Chinook, Sharav .....
In de periode dat deze winden waaien lijkt er een verband te zijn met verhoogde misdaad, zelfmoordneigingen en ongelukkig of depri-gevoelens en agressie.
Er zijn dan ook meer verkeersongevallen.

Longen geen verzamelplaats voor fijnstofdeeltjes

Onze longen zijn van nature de organen die ervoor zorgen dat afvalprodukten van de levensprocessen in ons lichaam uitgescheiden worden. Gassen zoals CO2 worden uitgeademd.
Dat vraagt energie en die komt onder andere binnen via de negatieve opgeladen ionen uit de omgevingslucht.
Je hoeft niet echt een zware astma-patient te zijn om een ioniser op je (slaap)kamer of in je wagen op te stellen. www.elanra-ionisatie.be
Algemeen gezien verbetert je energieniveau door gebruik van een luchtioniser.

Dieselauto's produceren veel fijne stofdeeltjes

Samen met de brandstof wordt er in een verbrandingsmotor een aanzienlijke hoeveelheid omgevingslucht meegezogen en verbrand.
Daardoor verdwijnt de lading van de negatief geladen luchtdeeltjes .

Er ontstaat een dode gestripte lucht die rijk is aan positieve deeltjes die hun lading kwijt zijn.
Inademen van zo'n lucht maakt je mogelijk aggressief en je verliest je concentraitie en energie.
Deze en andere luchtverontreinigingen vergroten het polluerende effect van de lucht die we dagelijks inademen. Portable Autoioniser

Misschien niet verwonderlijk dat ademhalingsmoeilijkheden in een snel tempo de volksgezondheid meer en meer bedreigen.
( uit een recente studie blijkt dat meer fijn stof en luchtverontreiniging de kans op longkanker verhogen met een faktor 4 à 5)

Betere concentratie / gemakkelijker leren

Overal waar intense aktiviteiten zijn, levert een ionisator extra energie.

Peuters en kleuters varen er wel bij. Een zuiverdere lucht en minder kans op ziekteoverdracht via de ademhaling. Ideaal voor kinderdagverblijven en creches.

Kinderen kunnen zich beter focussen op wat er van hun verwacht wordt.
Vergaderingen verlopen harmonieuzer.
Gedetineerden gedragen zich rustiger.
Een rookruimte wordt erdoor verfrist.

Met teveel in een kleine stofrijke ruimte

Niets zo rampzalig als je duiven of kippenbestand nog maar eens bedreigd wordt door een uitbraak van één of andere "pest" vanuit de BIO-industrie.
Indien veel dieren in een gesloten ruimte vertoeven is het verbuik van negatieve ionen uiteraard ook veel hoger. Zonder voldoende verse lucht lopen ze een hoger besmettingsgevaar.
Denk maar aan de soms snel oprukkende vogelgriep. (Avia Influenza of bird flu)
Kijk in dit verband mogelijk ook even naar colloidaal zilverwater

Doordat honden met hun gevoelig reukorgaan steeds ter hoogte van de uitlaten van auto's lopen, ademen ze "dode en gestripte" lucht in, die hun (dikwijls totaal onverwacht) aggressief kan maken.
Speciaal voor duiven www.vitale-duiven.be

Kloosters op hoge plaatsen met negatieve ionen

Valt het je op dat spirituele ademhalingoefeningen beter lijken te werken als er ook meer "PRANA" of energie in de lucht hangt.
Niet toevallig misschien dat boedhistische kloosters op hoge plaatsen met sterk geioniseerde berglucht gelegen zijn !
Luchtionizers zijn dus sterk ondersteunend en aanbevolen bij :
Reiki, Tai-Chi, massage, shiatsu, meditatie, yoga, rebirthing, therapiewerk, fitness ...

Planten zitten niet graag onder fijnstof

Planten lijken negatieve ionen te appecieren.

Je kan ze ook besproeien met Colloidaal Zilver dat een echt plantenversterkingsmiddel is voor schimmelgevoelige soorten. (bv Citrusboompjes)